338715-2021 / Sosiaalipalvelujen toimittajarekisteri - Osallistumispyyntö

To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
338715-2021 / Sosiaalipalvelujen toimittajarekisteri - Osallistumispyyntö
Type of contract notice
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Published
14/03/2021 11:20 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
31/12/2030 00:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
31/12/2030 00:00 (UTC+02:00)
Organisation
TeeSe Botnia Oy Ab
Description
TeeSe Botnia Oy:n hankintapalvelut kilpailuttaa sosiaalihuoltolain (1301/2014)
a. ja lastensuojelulain (417/2007) tarkoittamat lasten ja perheiden avohuollon palvelut
b. ja lastensuojelulain (417/2007) sekä muun soveltuvan lainsäädännön tarkoittamat ympärivuorokautisen hoidon palvelut
c. ja mielenterveyslain (1116/1990) tarkoittamat asumispalvelut
d. ja päihdehuoltolain (41/1986) tarkoittamat asumispalvelut
Hankintaa varten perustetaan dynaaminen toimittajarekisteri, jonka toimintaperiaatteet on kuvattu tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.
Dynaaminen toimittajarekisteri on jaettu palveluryhmiin
a. lasten ja perheiden avohuollon palvelut
b. lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon palvelut
c. mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
d. päihdekuntoutujien asumispalvelut
Kaikki osallistumishakemuksen tekemiseen tarvittavat tiedot on esitetty tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.