PRIDNO-2022-217 / Lastensuojelun sijaishuollon palvelut 2022

Deadline: 04/02/2027 11:32 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
PRIDNO-2022-217 / Lastensuojelun sijaishuollon palvelut 2022
Type of contract notice
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Published
06/02/2022 09:35 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
04/02/2027 11:32 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
04/02/2027 11:32 (UTC+02:00)
Organisation
Porin kaupungin hankintapalvelut
Description
Hankinnan kohteena ovat tässä tarjouspyynnössä määritellyt lastensuojelulain (417/2007) mukaiset ammatillisen perhekotihoidon ja ympärivuorokautisen laitoshoidon palvelut.
Tilaajina ovat Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Ulvila ja Merikarvia), Rauman ja Huittisten kaupungit, Säkylän ja Euran kunnat sekä Keski-Satakunnan
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kessote) ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (Posa).
Hankinta on jaettu osiin seuraavasti:
1. Ammatillinen perhekotihoito
2. Perustason laitoshoito
3. Erityistason laitoshoito
4. Vaativan tason laitoshoito.
Palveluiden sisältö sekä vaatimukset on kuvattu liitteenä olevissa palvelukuvauksissa. Toimitusehdot ja laatuvaatimukset pysyvät vähintään tarjouspyynnön tasolla koko
sopimuskauden. Tarjouspyyntö koskee uusia asumispalvelusopimuksia sekä tämän hankinnan tilaajien aiemmilla sopimuksilla olevia asiakkaita, mikäli tarjoaja jättää hakemuksen tähän tarjouskilpailuun. Sopimukset tavoitteissa saada voimaan toukokuussa 2022.
Osatarjoukset:
Osatarjoukset voi jättää ammatillisesta perhekotihoidosta, perustason-, eritystason- ja vaativan tason laitoshoidosta.
Lisäksi tarjoajalla mahdollisuus tarjota myös sijoitusta jälkihoitojatkumona. Osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siihen osallistumatta jättäminen sulje tarjoajaa pois tarjouskilpailusta. Tarjousta ei voi antaa pelkästään jälkihuoltojatkumosta.
Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Hankintamäärät voivat muuttua asiakkaiden tarpeiden muuttuessa sekä palvelurakenteen ja painopisteiden
muuttuessa. Mahdolliset kuntaliitokset tai organisaatiomuutokset (mm. vireillä oleva Suomen hallituksen hyvinvointialueiden valmistelu) voivat vaikuttaa sekä palvelun määrään että hankittavien palveluidenrakenteeseen.
Hankinnasta perustetaan dynaaminen toimittajarekisteri. Dynaamisen toimittajarekisterin toimintaperiaatteet on kerrottu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Tämän sopimuksen piiriin tullaan siirtämään ilaajan vanhat sopimukset Katso tarkemmin kohta 'Hankinnan kohteen kriteerit'
HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN:
- Toimittajarekisteriin hakeutuminen tapahtuu toimittajarekisterin perustamisen yhteydessä jättämällä tarjouspyynnön mukainen hakemus
osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/pori 28.2.2022 mennessä. Ilmoitus löytyy myös www.hankintailmoitukset.fi –sivustolta. - Tämän jälkeen uusien toimijoiden hakeutuminen ja tarvittaessa vanhojen hakemusten päivittäminen tapahtuu vuosittain tammi-helmikuussa aikana, jolloin toimittajarekisterihaku on auki noin yhden (1) kuukauden ajan. Uusien toimijoiden sopimukset alkavat vuosittain 1.5. Haun aukeamisesta ja tarkemmista ajankohdista tiedotetaan vuosittain www.tarjouspalvelu.fi/pori -portaalissa.