PRIDNO-2020-893 / Lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuollon palvelut

Deadline: 25/02/2024 15:17 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
PRIDNO-2020-893 / Lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuollon palvelut
Type of contract notice
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Published
27/02/2021 13:20 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
25/02/2024 15:17 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
25/02/2024 15:17 (UTC+02:00)
Organisation
Porin kaupungin hankintapalvelut
Description
Hankinnan kohteena ovat tässä tarjouspyynnössä määritellyt sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja lastensuojelulain (417/2007) tarkoittamat lapsiperheiden ja lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuollon palvelut tilaajien tarpeisiin. Palvelun tilaajina ovat Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Ulvila ja Merikarvia), Rauman ja Huittisten kaupungit, Säkylän ja Euran kunnat sekä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kessote).
Hankinta on jaettu osiin seuraavasti:
1 Perhetyö
2 Tehostetun perhetyön palvelukokonaisuus, sisältäen perhearvioinnin ja kotiin tehtävän/annettavan perhekuntoutuksen
3 Ammatillinen tukihenkilötoiminta
4 Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot
5 Perhekuntoutus
Palveluiden sisältö sekä vaatimukset on kuvattu liitteenä olevissa palvelukuvauksissa.
Hankinnasta perustetaan dynaaminen toimittajarekisteri. Dynaamisen toimittajarekisterin toimintaperiaatteet on kerrottu tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.
Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Hankintamäärät voivat muuttua asiakkaiden tarpeiden muuttuessa sekä palvelurakenteen ja painopisteiden muuttuessa. Tuleva mahdollinen sote-uudistus voi vaikuttaa sekä tarvittavan palvelun määrään että hankittavien palveluiden rakenteeseen.