PRIDNO-2019-4995 / Teknisen toimialan suunnittelu- ja konsultointitöiden toimittajarekisteri

Deadline: 31/12/2023 00:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
PRIDNO-2019-4995 / Teknisen toimialan suunnittelu- ja konsultointitöiden toimittajarekisteri
Type of contract notice
National Dynamic Procurement notification
Published
11/11/2019 13:07 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
31/12/2021 00:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
31/12/2023 00:00 (UTC+02:00)
Organisation
Porin kaupungin hankintapalvelut
Description
Tilaaja on päivittänyt toimittajarekisterin tietoja seuraavasti:
- uusien hakemusten jättöaikaa on pidennetty 11.12.20 asti
- rekisteriin on lisätty seuraavat uudet alat:
RAKENNUSTÖIDEN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA
RAKENNUSMITTAUSTYÖT
SÄHKÖLAITTEISTON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET
SPRINKLERITARKASTUKSET
- toimintamallia on muutettu siten, että kilpailutusrajoja on nostettu (ks. kohta Lyhyt kuvaus Toimittajarekisteri)
- päivitetty Liite 1.
Aiemmin mukaan hyväksytyt toimijat pysyvät automaattisesti mukana rekisterissä, eikä heidän tarvitse tehdä uutta hakemusta. Oman hakemuksen päivittäminen tässä yhteydessä on mahdollista.
Toimijoiden, jotka haluavat mukaan rekisteriin sen alusta, 1.1.2021 alkaen, tulee jättää
hakemukset viimeistään 11.12.2020 mennessä. Myöhemmin jätetyt hakemukset
käsitellään siten, että hyväksytyt toimijat pääsevät mukaan aikaisintaan 1.1.2022.
Lisätietoja uuden hakemuksen jättämiseen tai vanhan päivittämiseen löytyy osoitteessa
http://tarjoajat.cloudia. / /support/solutions/articles/6000185617-dynaaminen-hankintaj%C3%A4rjestelm%C3%A4 . Tarvittaessa voitte olla yhteydessä
myös tarjous@pori.
**************************************************************
Pyydämme Teiltä tarjousta Porin kaupungin teknisen toimialan sekä muiden hankinnassa
mukana olevien tahojen teettämistä suunnittelu-, konsultointi- ja tutkimustöitä ajalla 1.1.2020
– 31.12.2021 sekä mahdolliset optiovuodet 1+1.
Porin kaupungin tekninen toimiala teettää tarjouspyynnön mukaisia töitä tuntiveloituksella
kaupungin erikokoisiin julkisiin rakennushankkeisiin ja muihin tarkoituksiin. Töitä hankitaan
tarpeen mukaan tilauksesta, työnjohdon antamien ohjeiden ja määräysten perusteella.
Tarjoukset annetaan yksikköhintoina (tuntiveloitus) määräajaksi. Toimeksiantoja ei yksilöidä.
Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä (jatkossa toimittajarekisteri), joka
tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista,
puitejärjestelyn kaltaista menettelyä, hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen.
**
Toimittajarekisteri
Rekisterissä olevia yrityksiä ei laiteta etusijajärjestykseen ja mukaan otetaan kaikki
kelpoisuusvaatimukset täyttävät toimijat.
Porin kaupungin toimintamalli:
- Alle 30 000 € toimeksiannot voidaan ottaa suoraan keneltä vain toimittajarekisterin sisältä
- Yli 30 000 € toimeksiannot kilpailutetaan minikisana toimittajarekisterin sisällä
- Yli 150 000 € toimeksiannot voidaan kilpailuttaa myös toimittajarekisterin ulkopuolelta
Mahdolliset muut tilaajatahot eivät ole sidottuja edellä mainittuihin euromääräsiin rajoihin ja
siten voivat ottaa tällä sopimuksella alle 150 000 € toimeksiannot järjestelyssä mukana
olevilta toimijoilta tilaajan tarpeisiin perustuen.
Toimeksiantojen sisällöt ja vaatimukset vaihtelevat ja minikisoissa voidaan huomioida hinnan
lisäksi laatutekijöitä, kuten referenssit, erityisosaaminen tai muuta vastaavaa.
Toimittajarekisterin toimintamalli kuvattu tarkemmin liitteessä 1.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden pyytää erilliset tarjoukset suuremmista ja /tai poikkeuksellisista kohteista tai pyytää halvimmat tuntihinnat antaneiden urakoitsijoiden kesken kiinteähintaiset kokonaisurakkatarjoukset tai suoriteperusteiset yksikköhinnat.