PRIDNO-2019-4993 / Teknisen toimialan rakennustöiden toimittajarekisteri

Deadline: 31/12/2023 00:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
PRIDNO-2019-4993 / Teknisen toimialan rakennustöiden toimittajarekisteri
Type of contract notice
National Dynamic Procurement notification
Published
06/11/2019 09:29 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
31/12/2021 00:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
31/12/2023 00:00 (UTC+02:00)
Organisation
Porin kaupungin hankintapalvelut
Description
Tilaaja on päivittänyt toimittajarekisterin tietoja seuraavasti:
- uusien hakemusten jättöaikaa on pidennetty 2.12.20 asti
- rekisteriin on listätty seuraavat uudet alat:
Laitoskeittiöhuollot
Tuhoeläintorjunnat
Öljypoltin huollot/korjaukset
Mustan puolen nuohoukset/ piiput
Murtohälytyslaitteiden huollot ja korjaukset
Hirsirakennustyöt
Kylmälaitetyöt
Turvakuulutus ja yleisäänentoisto
Laatoitustyöt
Telinetyöt
Paloilmoitinlaitehuollot ja -korjaukset
- toimintamallia on muutettu siten, että kilpailutusrajoja on nostettu (ks. kohta Lisätiedot)
- päivitetty Liite 1.
Aiemmin mukaan hyväksytyt toimijat pysyvät automaattisesti mukana rekisterissä, eikä heidän tarvitse tehdä uutta hakemusta. Oman hakemuksen päivittäminen tässä yhteydessä on mahdollista.
Lisätietoja uuden hakemuksen jättämiseen tai vanhan päivittämiseen löytyy osoitteessa http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/solutions/articles/6000185617-dynaaminen-hankintaj%C3%A4rjestelm%C3%A4 . Tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös [email protected] .
******
Pyydämme Teiltä tarjousta Porin kaupungin teknisen toimialan sekä muiden hankinnassa
mukana olevien tahojen teettämistä rakennustöistä laskutustyönä ajalla 1.1.2020 –
31.12.2021 sekä mahdolliset optiovuodet 1+1.
Porin kaupungin tekninen toimiala teettää rakennustöitä yksikköhintaveloituksella kaupungin
erikokoisiin julkisiin rakennushankkeisiin ja muihin tarkoituksiin. Töitä hankitaan tarpeen
mukaan tilauksesta, työnjohdon antamien ohjeiden ja määräysten perusteella.
Tarjoukset annetaan yksikköhintoina (tuntiveloitus tai muu määritelty) määräajaksi.
Toimeksiantoja ei yksilöidä.
Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä (jatkossa toimittajarekisteri), joka
tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista,
puitejärjestelyn kaltaista menettelyä, hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen.
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä rakennusurakan
yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).