503963 / FINAVIA OYJ: Helsinki-Vantaan lentoaseman jouluvalojen asennus- ja purkutyöt

Deadline: 30/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
503963 / FINAVIA OYJ: Helsinki-Vantaan lentoaseman jouluvalojen asennus- ja purkutyöt
Type of contract notice
National procurement notification
Published
02/04/2024 15:09 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
22/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
30/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Finavia Oyj
Description
Jouluvalojen asennus- ja purkutöihin sisältyvät valojen ja koristeiden asennustyö, asennusten suunnittelu, huolto ja puhtaanapito, purku- ja säilytystyö, sisältäen valojen ja koristeiden kuljetukset lentoasemalle ja takaisin säilytyspaikkaan (Finavian osoittamat ja ylläpitämät tilat lentoaseman alueella). Koristelun pääpaino on terminaalin sisätiloissa.
Jouluvalojen tulee olla esillä lentoasemalla vuosittain Finavian erikseen ilmoittaman ajan mukaisesti.
Tarjouskilpailuun ei sovelleta lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (29.12.2016/1398, ns. erityisalojen hankintalaki).
HANKINNAN ENNAKOITU ARVO EI YLITÄ EU-KYNNYSARVOA.