496995 / LSJH:n yhtenäisen ilmeen ideointi ja suunnittelu

Deadline: 11/03/2024 12:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
496995 / LSJH:n yhtenäisen ilmeen ideointi ja suunnittelu
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
12/02/2024 15:31 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
28/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
11/03/2024 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Description
YLEISTÄ TILAAJASTA
Lounais-Suomen Jätehuolto on 18 kunnan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia omistajakuntien puolesta asukkaiden sekä julkisen palvelutoiminnan jätehuollon järjestämisestä sekä jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 450 000 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 40 000.
Lounais-Suomen Jätehuolto vastaa alueellaan sijaitsevissa 4 jätekeskuksessa ja 9 lajitteluasemalla jätteiden vastaanottopalvelusta. Toimistomme sijaitsevat Turun Orikedolla ja Salon Korvenmäessä. Lisäksi vastaamme Turun Pläkkikaupungissa toimivan tekstiilien kierrätysmyymälän toiminnasta.
TARPEEN KUVAUS
Yhtenäisellä ilmeellä tavoitellaan asiakkaalle sujuvaa ja miellyttävää asiointikokemusta jätekeskuksesta ja lajitteluasemasta riippumatta. Yhtenäisen ilmeen ansiosta asiakas tietää aina saapuneensa nimenomaan LSJH:n toimipisteeseen.
Yhtiön yhtenäisen ilmeen näkyminen on tunnistettu tarpeelliseksi mm.
• Jätekeskusta / lajitteluasemaa lähestyttäessä
• Jätekeskuksen / lajitteluaseman portilla / sisääntulossa
• Kuormantarkastuksessa
• Jätekeskus- / lajitteluasemarakennuksissa (ulkoiset elementit)
• Asiakastilassa
• Varsinaisella asemalla sekä
• Jätekeskuksesta / lajitteluasemalta poistuttaessa
Näiden lisäksi yhtenäisen ilmeen elementtejä voi esiintyä toimitiloissamme sekä kierrätystekstiilimyymälässä. (LIITE 1. LSJH Yhtenäinen ilme-linjaukset.pdf)
HANKINNAN KOHDE JA SISÄLTÖ
Hankinnan kohteena on ideoida yhdessä tilaajan erikseen nimetyn työryhmän kanssa LSJH:n yhtenäiselle ilmeelle elementit, joilla parannetaan toimipisteiden saavutettavuutta ja mahdollistetaan asiakkaille sujuva ja helppo asiointi. Ideointi sisältää käytettävien ilme-elementtien määrittelyä, ilme-elementtien visuaalista suunnittelua ja lopulta ideoista jalostettujen ratkaisujen keräämistä ohjeistukseksi, jota voidaan jatkossa hyödyntää jätekeskuksissa, asemilla ja muissa toimipaikoissa toteutettavissa erilaisissa uudistustoimenpiteissä.
Koska LSJH:n jätekeskukset ja lajitteluasemat ovat keskenään erilaisia; aseman koko, palvelutarjonnan laajuus, aukioloajat sekä henkilöstön määrä vaihtelevat, on yhtenäisen ilmeen suunnittelussa huomioitava ratkaisujen skaalautuvuus kohteisiin sopiviksi.
Toimeksiannon tavoitteena on määritellä ja ohjeistaa toimipisteissä käytettävät yhteiset elementit hyödyntäen visuaaliseen suunnitteluun yhtiön graafista ohjeistusta (Liite 2.LSJH Graafinen ohjeisto).
Toimipisteiden sisällä jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla sekä esimerkiksi eko- ja aluekeräyspisteillä asiakkaita ohjeistetaan Suomen Kiertovoima ry:n jätelajikohtaisia piktogrammeja sekä LSJH:n omia graafisia ohjeita yhdistävillä jätelajikylteillä ja -opasteilla. Nämä kyltit eivät sisälly tarjouspyyntöön, vaan niiden suunnittelu ja toteutus on LSJH:n omalla vastuulla.
Toimeksianto sisältää vähintään seuraavat tehtävät:
* Työpajan toteutus Turussa yhdessä tilaajan kanssa, tilaajaorganisaation osallistujamäärä työpajatyöskentelyyn n. 10 henkeä. Tilaajalla on osoittaa tilat työpajalle.
* 2–3 suunnittelukokousta, jotka voidaan toteuttaa etäkokouksina
* Ilme-elementtien ideointi
* Ilme-elementtien visuaalinen suunnittelu toteutuskelpoisuus ja soveltuvuus huomioiden
* Yhtenäisen ilmeen ohjeistuksen laatiminen (tiedostomuoto vapaa, tilaajan myöhemmin päivitettävissä).
HANKINNAN ARVO
Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jossa toteutuksen kiinteä hinta on enintään 15 000 €. Tarjouksessa tulee ilmoittaa kokonaishinta siten, että hinta pitää sisällään kaikki kulut. Tilaaja ei maksa erikseen neuvottelu-, matkustus-, majoitus- tai muita kuluja.
HANKINTAMENETTELYN KUVAUS
Hankinnan arvo alittaa kansallisen kynnysarvon rajan eikä hankintamenettelyyn sovelleta hankintalakia. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Mikäli sopivia ratkaisun tarjoajia ei löydy tarjouskierrokselle, pidätämme oikeuden jatkaa tarjouskilpailua tai keskeyttää hankinnan.
TARJOAJAN VALINTA JA TARJOUSTEN VERTAILU
Tarjoajalla tulee olla y-tunnus ja se tulee olla rekisteröity asianmukaisella tavalla. Tarjoajan tulee olla täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Tilaaja varaa tarjoukset vapaasti vertailtavaksi ja valinta perustuu Tilaajan näkemykseen parhaasta toimittajasta. Myös tarjouksen kokonaishinta vaikuttaa valintaan.
Tarjouksia arvioivat asiantuntijaryhmä, johon kuuluu edustajia Lounais-Suomen Jätehuollon organisaation eri osatoiminnoista (jätteen käsittely, neuvonta, viestintä, laatu ja rakennuttaminen).