496948 / NHG:n kotihoidon vertaiskehittämisen lisäosan hankinta

Notice summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
496948 / NHG:n kotihoidon vertaiskehittämisen lisäosan hankinta
Type of contract notice
National transparency notice
Published
12/02/2024 16:30 (UTC+02:00)
Organisation
Kainuun hyvinvointialue
Description
Kainuun hyvinvointialue on jo mukana NHG Finland Oy:n Kotihoidon vertaiskehittämispalvelussa ja käytössä on palvelun perusosa. NHG vertaiskehittämispalvelu on käytössä 13 hyvinvointialueella ja se kattaa 130 kunnan alueella tapahtuvan ikääntyneiden kotihoidon toiminnan. Kainuun hyvinvointialue ottaa käyttöön NHG Finland Oy:n Kotihoidon vertaiskehittämispalvelun resursointilisäosan. Vertaiskehittämisessä kotihoidon toimintaa mitataan ja verrataan mm. asiakasrakenteen, palvelutason, laadun, vaikuttavuuden, resursoinnin ja tuottavuuden osalta. Vertailu tapahtuu Kainuun hyvinvointialueen kotihoidossa sekä Kainuun ikääntyneiden kotihoidon toimintaa verrataan muiden mukana olevien hyvinvointialueiden kotihoidon toimintaan. Palvelu antaa tuloksille ja toimintatavoille luotettavan ja ajantasaisen vertailutiedon. Palvelun mittarit ovat toimialakohtaisia ja laskentaperiaatteet ovat kaikille osallistuville yksiköille yhdenmukaisia luotettavan vertailun mahdollistamiseksi. Mittaristossa käytettävä aineisto perustuu useista eri tietojärjestelmistä kerättäviin tietosisältöihin. Palvelu mahdollistaa toiminnan tason tunnistamisen, kehitystyön fokusoimisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen. Palvelun avulla mahdollistuu kehitystavoitteiden toteutumisen seuranta kustannustehokkaalla tavalla. Nyt hankittava Kotihoidon vertaiskehittämisen resursointilisäosa lisää palvelun perusosaan kotihoidon henkilöstöresursoinnin arvioinnin toiminnallisuuden. Lisäosan avulla voidaan arvioida Kainuun kotihoidon optimaalista henkilöstömäärää hyödyntäen vertaiskehittämisessä jo aiemmin kerättyjä aineistoja ja laskentasääntöjä. Lisäosassa vertaillaan työnjakajien resursointia ja työnjaon toimintamalleja muihin vertaiskehittämisessä mukana oleviin 8 hyvinvointialueiden kotihoidon työnjaon resurssointiin ja toimintamalleihin.