496850 / TIETOPYYNTÖ/MARKKINAKARTOITUS: LOMITUSPALVELUTYÖNEKIJÖIDEN SUOJAVAATTEET, HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET JA MUUT TARVIKKEET Pohjois-Savon lomituspalvelut

Deadline: 26/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
496850 / TIETOPYYNTÖ/MARKKINAKARTOITUS: LOMITUSPALVELUTYÖNEKIJÖIDEN SUOJAVAATTEET, HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET JA MUUT TARVIKKEET Pohjois-Savon lomituspalvelut
Type of contract notice
Request for information
Published
12/02/2024 15:09 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
26/02/2024 11:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
26/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Sansia Oy
Description
Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö
mahdollisille tarjoajille.
Iisalmen kaupunki hallinnoi 1.1.2023 alkaen Iisalmen, Kiuruveden, Kuopion ja Varkauden kaupunkien ja Heinäveden, Leppävirran, Siilinjärven, Rautavaaran, Rautalammin, Vesannon, Suonenjoen, Tervon, Keiteleen, Pielaveden, Kaavin, Lapinlahden, Sonkajärven, Tuusniemen ja Vieremän kuntien lomituspalveluita. Iisalmen kaupungin Pohjois-Savon lomituspalvelut huolehtii maatalouslomittajien suojavaatetuksesta.
Maatalouslomittaja varustetaan työhönsä turvaten heidän terveytensä ja turvallinen työskentely tiloilla. Pohjois-Savon lomituspalvelussa on noin 240 kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa.
Hankinta koskee maatalouslomittajien suoja- ja työvaatteita sekä muita henkilökohtaisia suojaimia. Hankinnan kohde ja sopimusehdot on kuvattu tietopyynnön liitteenä olevilla dokumenteilla
- TarjouspyyntöLUONNOS ja
- SopimusLUONNOS.
Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja kerätä tietoa sekä toimittajien kommentteja, jotta mahdollinen tuleva tarjouskilpailu voitaisiin toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tietopyynnöllä ei pyydetä, eikä siihen anneta tarjouksia.
Tällä tietopyynnöllä pyydämme kommentteja tietopyynnön liitteinä oleviin dokumentteihin sekä alla oleviin lisätietokysymyksiin.
Vastaukset tulee lähettää sähköpostilla viimeistään 26.2.2024 joko Cloudia-tarjouspalvelun kautta tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
LISÄTIETOKYSYMYKSET:
1) Hinnantarkistus sopimuskaudella:
Hinnankorotuksen sitominen indeksiin vai kiinteä korotusprosentti, jonka maksimi ilmoitettu? Mihin indeksiin korotus tulisi sitoa?
2) Tuotteiden toimitusaika?
3) Onko toimittajalla tarjota liitteissä kuvatun kaltaista verkkokauppaa sopimuksen alkaessa?
4) Millä tavalla tilaukset hoidetaan ellei toimittajalla ole kuvatun kaltaista verkkokauppaa?
5) Muita mahdollisia huomioita?
Tietopyyntö ei velvoita toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa.
Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdolliseen markkinavuoropuhelutilaisuuteen
osallistumisesta. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole
edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen
ei vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.