PPHVA/4273/02.03.01.02/2024 / Kutsu markkinavuoropuheluun - Henkilökuljetukset

Deadline: 15/03/2024 14:30 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
PPHVA/4273/02.03.01.02/2024 / Kutsu markkinavuoropuheluun - Henkilökuljetukset
Type of contract notice
Request for information
Published
12/02/2024 15:37 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
14/03/2024 14:30 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
15/03/2024 14:30 (UTC+02:00)
Organisation
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Description
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on valmistelemassa hankintaa koskien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuksia.
Hankinta toteutetaan palveluntuottajarekisterinä (dynaaminen hankintajärjestelmä). Palveluntuottajarekisterin julkaisu Hilmassa on alkuvuoden 2024 aikana.
Alkuvuoden 2024 aikana kilpailutetaan seuraavat palvelut perustettavan palveluntuottajarekisterin sisällä:
Luokka 1
- Henkilökuljetukset
Luokka 2
- Kiireettömät potilassiirrot
MARKKINAVUOROPUHELU
Hyvinvointialue on valmistelemassa palveluntuottajarekisterin sisäisiä kilpailutuksia yllä mainituista palveluista, jonka vuoksi järjestetään markkinavuoropuhelu perjantaina 15.3.2024 klo 13:00-14:30 Teams-sovelluksella.
Markkinavuoropuhelun sisältö:
- Tilaisuuden avaus
- Hankinnan esittely
- Yhteenveto
- Loppusanat
Tilaisuutta ei nauhoiteta.
Ennakkokysymyksiä hankintaan liittyen voitte lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected].
Markkinavuoropuheluun pystytte osallistumaan linkistä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMxZDQwYzYtMzYxZS00YmE1LTk5NmUtODgyYjlmMTgxNTI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229837ed87-b378-4f49-a0d1-fb48e67da013%22%2c%22Oid%22%3a%22b3117909-0ac9-4308-aeb3-a30c5a81ff99%22%7d
Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan kutsu markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja saada tietoa, jotta hankinta voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä ole myöskään sen edellytys.
Kaikki markkinavuoropuhelun aikana esitetyt suunnitteilla olevaa hankintaa koskevat tiedot ja vaatimukset ovat vielä alustavia ja ne voivat muuttua.
Hankintayksikkö ei maksa palkkioita markkinavuoropuheluun osallistumisesta.