SEN/1915/2023 SENAATTI-KONSERNI TIETOSUOJA-ASTIAT / OSALLISTUMISPYYNTÖ / KORJAUSILMOITUS

Deadline: 23/04/2024 15:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
SEN/1915/2023 SENAATTI-KONSERNI TIETOSUOJA-ASTIAT / OSALLISTUMISPYYNTÖ / KORJAUSILMOITUS
Type of contract notice
National defence and security procurement
Published
18/04/2024 11:24 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
19/04/2024 10:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
23/04/2024 15:00 (UTC+03:00)
Organisation
Puolustuskiinteistöt
Description
Hankinnan kohteena on tietosuoja-astiat palvelu Senaatti-konsernille. Hankinnan alustava kohde on tarkemmin kuvattu alustavassa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintamenettelynä käytetään rajoitettua menettelyä, joka on kaksivaiheinen.
Hankintamenettelyn vaiheet ovat:
1. Osallistumispyyntö
2. Tarjouspyyntö
3. Hankintapäätös
Pyydämme tässä jättämään osallistumishakemuksen.
Osallistujia tarjouskilpailuun valitaan kaikki hyväksyttävän osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat.
Osallistumishakemuksen jättäneiden soveltuvuus tarkastetaan ennen varsinaista tarjouspyyntöä.
Korjausilmoituksella päivitetään seuraavat kohdat:
Liite A Puitesopimusmalli palvelut:
kohdassa 10. "Toimittajan tulee ilmoittaa Tilaajalle työkohteen työsuojeluorganisaatio sekä turvallisuudesta vastaava henkilö."
Tämä vaatimus on poistettu
Kohdassa 14.1. Hinnanmuutokset: "Hintoja tarkastellaan Tilastokeskuksen julkaiseman elinkustannusindeksin mukaisesti"
Korjattu Teollisuuden tuottajahintaindeksi: 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut