RAUM/172/02.08.02/2024 / Unajan koulun vesikaton kunnostustyöt

Deadline: 08/03/2024 12:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
RAUM/172/02.08.02/2024 / Unajan koulun vesikaton kunnostustyöt
Type of contract notice
Below the national treshold procurement (small scale procurement)
Published
21/02/2024 15:33 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
29/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
08/03/2024 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Rauman kaupunki
Description
Rauman kaupungin tilapalvelut pyytää tarjousta Unajan koulun vesikaton maalaustöihin tämän tarjouspyynnön ja liiteasiakirjojen mukaisesti.
Urakkakohde: Unajan koulu,
Laivolantie 10, 26910 Unaja.
Koulurakennuksen kattopinta-ala (vaakasuoraprojektio) on noin 2091 m2. Piharakennusten
kattopinta-ala (vaakasuoraprojektio) on noin 120 m2. Vesikatteet ovat kokonaisuudessaan
maalattuja konesaumattuja peltikattoja. Peltikatteiden pinta-ala on yhteensä noin 2500 m2.
Urakan aloitusajankohta on 3.6.2024 ja työt tulee olla hyväksytysti vastaanotettuna 5.8.2024 mennessä. Rakennustöitä koulupihan ulkopuolella voi tarvittaessa jatkaa 30.8.2024 asti.
Tarjoajan tulee ennen tarjouksensa antamista tutustua rakennuskohteeseen ja siellä vallitseviin olosuhteisiin. Kohteeseen tulee tutustua ennen kysymysten jättämistä ja kohteessa esille tulevat kysymykset tulee esittää kirjallisesti tarjouspalvelun kautta tilaajan määrittämään ajankohtaan mennessä. Näytöt sovitaan kunnossapitopäällikkö Reijo Ringbomin (puh. 044 793 4645,