OUKA/991/02.08.02/2024 / Oulun Tilapalvelut - Lämsänjärven-, Otokylän- ja Sarasuon päiväkotien piha-aitojen uusiminen

Deadline: 11/03/2024 15:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
OUKA/991/02.08.02/2024 / Oulun Tilapalvelut - Lämsänjärven-, Otokylän- ja Sarasuon päiväkotien piha-aitojen uusiminen
Type of contract notice
National procurement notification
Published
12/02/2024 15:31 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
04/03/2024 15:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
11/03/2024 15:00 (UTC+02:00)
Organisation
Oulun kaupunki
Description
Oulun Tilapalvelut -liikelaitos hakee tällä tarjouspyynnöllä urakoitsijaa toteuttamaan Lämsänjärven-, Otokylän- ja Sarasuon päiväkotien piha-aitojen uusimisen asiakirjojen mukaisesti.
Kokonaisurakkaan tulee sisältyä kaikki laskenta-asiakirjoissa mainitut rakennustyöt sekä tarvittavat LVIAS-asennukset tarvikkeineen. Valmiin kokonaisuuden tulee sisältää kaikki tarvittavat työt pihan ennallistamisen entiseen tasoon, esim. nurmi- ja asfalttialueiden uusimisen tarvituilta osin, mikäli niihin tulee vaurioita urakan aikana.
Urakasta annetaan kohdekohtainen kokonaishintatarjous sekä erilliset yksikköhinnat. Hinnat pisteytetään tarjouspyynnössä ilmoitettujen kriteereiden mukaisesti. Urakoitsija vastaa todellisesta määrälaskennasta urakan aikana.
Mahdollisten lisä- ja muutostöiden sekä hyvitysten varalta käytetään tarjoajan laatimia yksikköhintoja. Muutos- ja lisätyöt hyväksytetään kirjallisesti tilaajalla.
Yksikköhintojen tulee vastata rakennushankkeen piirustusten ja työselityksen mukaisesti suoritettavaa muutos- ja korjaustyötä. Yksikköhinnat sisältävät kaikki nimikkeen mukaisen työsuorituksen aikaansaamiseksi tarvittavat työt ja hankinnat (ellei ole toisin mainittu) kuljetuksineen sekä tarpeellisine työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksineen sekä yleiskuluineen. Yksikköhintoja käytetään sellaisenaan ilman mitään lisiä sekä veloitukseen että hyvitykseen. Kyseinen nimike rakennetaan täysin valmiiksi ja täyteen toimintakuntoonsa ellei urakkaohjelmassa tai suunnitelma-aineistossa ole toisin mainittu. Kuhunkin yksikköhintaan sisältyy työ täysin valmiina purkutöineen, materiaaleineen, asennuksineen, aputöineen, telineineen ja siivouksineen. Tuntiveloitushinnat sisältävät sosiaali-, työnjohto - ym. kulut, matka-, km- ja päivärahoineen, työkalukorvauksineen.
Urakka-aika on 3.6. - 26.7.2024 Otokylän päiväkodissa.
Urakka-aika on 1.7. - 26.7.2024 Lämsäjärven- ja Sarasuon päiväkodeissa.
Tarkempi aikataulu sovitaan selonottoneuvotteluissa. Ks. liitteen Urakkaohjelma kohta 6. Urakan tulee olla täysin valmis viimeistään 26.7.2024. Erillisiä väliaikatavoitteita ei ole.
Kohteeseen on mahdollista tutustua. Esittelystä voi sopia Matti Marttila-Tornion kanssa, [email protected], 044 703 2918.
Tarjoukset eivät saa sisältää omia ehtoja.
Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset.
Urakassa noudatetaan YSE 1998 mukaisia sopimusehtoja.