489584_OPH-6394-2023 / Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman solidaarisuushanke-toiminnon tukiprosessi hankehakemusten suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen.

Deadline: 14/03/2024 13:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
489584_OPH-6394-2023 / Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman solidaarisuushanke-toiminnon tukiprosessi hankehakemusten suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen.
Type of contract notice
Below the national treshold procurement (small scale procurement)
Published
12/02/2024 15:43 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
04/03/2024 13:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
14/03/2024 13:00 (UTC+02:00)
Organisation
Opetushallitus
Description
Hankinta koskee Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman solidaarisuushanketoiminnon heikommassa asemassa oleville nuorille suunnattua tukiprosessia moniosaisen EU-rahoitusjärjestelmän eri vaiheisiin. Tukiprosessin aikana autetaan nuoria EU-portaalin kautta jätettävien rahoitushakemusten suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa vuosina 2024–2027. Nuorten laatimat hankehakemukset ohjautuvat Opetushallituksen (Jäljempänä Hankintayksikkö) käsiteltäviksi. Nuorten suunnittelemien solidaarisuushankkeiden tulee olla paikallisia, tukea solidaarisuutta ja perustua eurooppalaisille perusarvoille. Solidaarisuushankkeiden kriteerit on määritelty Euroopan komission vuosittain julkaisemassa ohjelmaoppaassa.
Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus".
Tarjoajan on liitettävä tarjouksensa liitteeksi seuraavat liitteet täydennettynä:
1) Toimintasuunnitelmalomake, liite 2
2) Asiantuntijan referenssit, liite 3
3) Tarjoajan referenssit, liite 6
4) Alihankkijat, liite 9, mikäli tarjoaja käyttää palvelun tuottamiseen alihankkijoita
Tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa (liite 10) sovitaan tarkemmin niistä ehdoista, joilla Tarjoaja tarjoaa tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyn Palvelun Hankintayksikölle.
Hankintayksikkö valitsee hankintamenettelyn perusteella yhden (1) tarjoajan hankinnan toimittajaksi.