VN/3422/2024-MMM-1 / Arviointi Suomen CAP-suunnitelman käytössä olevien maatalouden riskienhallintavälineiden toimivuudesta

Deadline: 15/03/2024 12:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
VN/3422/2024-MMM-1 / Arviointi Suomen CAP-suunnitelman käytössä olevien maatalouden riskienhallintavälineiden toimivuudesta
Type of contract notice
National procurement notification
Published
12/02/2024 16:08 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
26/02/2024 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
15/03/2024 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Maa- ja metsätalousministeriö
Description
Hankinnan kohteena on Suomen CAP-suunnitelmaan sisältyvän integroidun maatalouden riskienhallinnan toimivuuden arviointi. Tässä hankinnassa arvioidaan CAP-suunnitelman maatalouden riskienhallintaan liittyvien toimenpiteiden toimivuutta ja toteutustapaa.
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus".SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on yksi (1) vuosi. Ks. myös tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimuksen kohta 20 "Sopimuskausi".HANKINNAN LAAJUUS Hankinnan arvioitu arvo on 70 000 - 100 000 euroa (alv 0 %). Hankinnan enimmäisarvo on 100 000 euroa (alv 0 %). Ennakoitu arvo on sitoumukseton arvio. Sopimukseen ei sisälly määräostovelvoitetta.