462167 / Tietopyyntö: Siun soten asiakaspalautejärjestelmä SaaS-palveluna

Deadline: 12/06/2023 10:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
462167 / Tietopyyntö: Siun soten asiakaspalautejärjestelmä SaaS-palveluna
Type of contract notice
Request for information
Published
26/05/2023 15:21 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
12/06/2023 09:30 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
12/06/2023 10:00 (UTC+03:00)
Organisation
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Description
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue suunnittelee monikanavaisen asiakaspalautejärjestelmän (ohjelmistopalveluna toteutettava SaaS, Software as a Service) sekä siihen liittyvien laitepalveluiden (kuten tabletit ja jalalliset palautelaitteet), asiakaskyselytyökalun sekä kokonaisuuden/ohjelmien edellyttämän tuki-, ylläpito- ja jatkokehitys- ja asiantuntijapalveluiden sekä käyttöpalveluiden hankintaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle (Siun sote) ja kartoittaa tällä tietopyynnöllä toimialan markkinoita. Suunnitteilla olevan hankinnan tarjouspyyntö on tämänhetkisen arvion mukaan tavoitteena julkaista syyskuussa 2023.
Kyseessä ei ole tarjouspyyntö vaan tietopyyntö, joka sisältää tietoa tulevasta hankinnasta.
Tämä tietopyyntö on osa markkinakartoitusta ja tavoitteena on saada kattavasti hankinnan kohdetta koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouspyyntö voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän tietopyynnön tiedot sekä ilmoittajan esittämät määrät ja palvelut sekä muu tietopyynnön sisältämä informaatio voi muuttua lopulliseen tarjouspyyntöön, joten tällä tietopyynnöllä Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ei sitoudu toteuttamaan hankintaa, vaan päätös mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään tietopyynnön myötä saatujen tietojen ja mahdollisesti toteutettavan markkinakartoituksen jälkeen.
Tietopyynnön tai markkinakartoituksen yhteydessä annetut tiedot eivät sido yrityksiä mahdollisesti myöhemmin toteuttavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Yrityksillä ei ole oikeutta vaatia korvauksia tietopyyntöön vastaamisesta tai markkinakartoitukseen osallistumisesta.
Tietopyyntöön vastaaminen ei tarkoita, että tarjouspyyntöön tarvitsee vastata. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei ole este tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tarjoajan ei tarvitse tehdä tarjousta vaan vastata tietopyyntöön ohjeistetulla tavalla.