462152 / Tietopyyntö/AV-Esitystekniikan laitteet ja niihin liittyvät palvelut

Deadline: 13/06/2023 16:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
462152 / Tietopyyntö/AV-Esitystekniikan laitteet ja niihin liittyvät palvelut
Type of contract notice
Request for information
Published
26/05/2023 13:56 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
26/05/2023 15:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
13/06/2023 16:00 (UTC+03:00)
Organisation
Sansia Oy
Description
TIETOPYYNTÖ
Tämä ei ole hankintailmoitus, eikä tarjouspyyntö, vaan Tietopyyntö / Kutsu markkinoilla
toimiville Toimittajille osallistua markkinavuoropuheluun koskien Sansia Oy:n osakkaiden
tarvitsemia AV-Esitystekniikan laitteita ja niihin liittyviä palveluita. Tähän tietopyyntöön ei pyydetä,
eikä anneta tarjouksia, vaan tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita
tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien
esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen
tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tähän
tietopyyntöön osallistuminen ei sido Toimittajaa eikä ketään siihen osallistuvaa tahoa, eikä
ole edellytyksenä mahdolliseen myöhempään tarjouskilpailutukseen osallistumiselle, eikä
osallistuminen tai osallistumattajättäminen myöskään vaikuta Toimittajan asemaan
mahdollisessa varsinaisessa tarjouskilpailussa.
Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia, tällä vasta pyydetään
kommentteja tarjouspyyntöluonnokseen ja sopimusluonnokseen mitkä ovat tämän
tietopyynnön LIITTEENÄ. Tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, ainoastaan esittää
kommentteja. Tietopyynnöllä saatuihin kommentteihin tai kysymyksiin ei vastata.
Tarjouspyyntö on vielä valmisteluvaiheessa. Keskeneräisyydestä johtuen tietopyynnön
liitteenä olevassa tarjouspyyntöluonnoksessa olevat tekstit voivat muuttua varsinaisessa
tarjouspyynnössä. Tällä tietopyynnöllä toivotaan ja pyydetään toimittajien kommentteja
kaikkiin dokumentteihin, ja erityisesti kohtaan Hankinnan kohteen kriteerit liittyen.
Markkinavuoropuhelun tarkoitus on saada kattava kuva AV-laitteiden markkinatilanteesta tulevan kilpailutuksen järjestämistä varten.
Saatuja tietoja käytetään tarjouspyynnön ja mahdollisesti myöhemmin toteutettavan
kilpailutuksen tukena. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista
hankintaa tai toteuttamaan sitä tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole
velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön
laadinnassa.
Tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdollisesta esittelyistä ei makseta korvausta.
Ks. Tietopyynnön luku Muut tiedot/Hankinnan taustaa. Tietopyynnön liitteenä ovat alustavat
luonnosasiakirjat.