461214 / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuslaitoksen tarkastusauton hankinta

Deadline: 15/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
461214 / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuslaitoksen tarkastusauton hankinta
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
25/05/2023 14:01 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
05/06/2023 10:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
15/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Description
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää vaihtotarjousta uudesta tarkastusautosta.
Uusittava tarkastusauto annetaan hankinnassa vaihtoautona, josta tulee antaa erikseen hyvityshinta. Tarjouksen tekevä yritys sitoutuu ottamaan korvattavan ajoneuvon vastaan kaupassa sekä irrottamaan ajoneuvoon tehdyt yksikkötunnus- ja vaakunateippaukset. Vaihtoauton tarkemmat tekniset tiedot ilmenevät liitteestä 3.
HANKINTAAN JA SEN HINTAAN TULEE SISÄLTYÄ:
• Tarkastusauton toimittaminen
viimeistään 31.03.2024 Kokkolan paloasemalle.
• Tarkastusauton takuu vähintään 2 vuotta hyväksytystä toimituksesta (tai pidempi, mikäli tarjoaja tarjoaa tarjouksessaan pidemmän takuun). Takuun ei tarvitse kattaa kuluvia osia, eikä vikoja, jotka aiheutuvat liikenneonnettomuudesta, huolimattomuudesta tai väärästä käytöstä tai huoltojen laiminlyönneistä.
• Huolto-, korjaus- ja varaosapalvelujen vähimmäissaatavuus
Hankinnan kohdetta ja sille asetettuja vaatimuksia on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.
VALINTAPERUSTE:
Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, perusteena halvin hinta.
Halvin hinta määräytyy ajoneuvon markkina-arvoennusteen perusteella. Tavoitteena on mahdollisimman korkea markkina-arvo nyt maksettavalla summalla = vaihtoauto + väliraha.
Tarjottavan uuden auton markkina-arvonennusteen tarkoituksena on kuvastaa sitä pääoman tasoa, joka on jäljellä autoa neljän vuoden kuluttua vaihdettaessa sekä vaihtoautosta saatavaa tosiasiallista hyvityshintaa.
Arvioinnin lähtökohtana on kaikille tarjotuille tuotteille saman suuruinen suhteellinen arvonalennusennuste autoverollisesta ohjevähittäishinnasta siten laskettuna, että arvon alenema on 10% vuodessa.
Niitä lisävarusteita, jotka eivät sisälly julkisesti nähtävillä olevaan hinnastoon ja joita ei ole tässä tarjouspyynnössä mainittu, ei lasketa markkina-arvoennusteeseen.
Markkina-arvoennustetta voidaan alentaa, mikäli tarjotussa tuotteessa arvioidaan olevan jatkossa sen arvoon selvästi vaikuttavia kielteisiä tekijöitä, kuten:
• merkin tai mallin maahantuonnin lopettamisuhka
• tuotannosta jo poistuneen mallin tarjoaminen
• poikkeukselliset varusteet tai ominaisuudet muihin tarjottuihin tuotteisiin verrattuna, tai
• tuotteelle ominainen muita tarjottuja tuotteita alhaisemmaksi yleisesti tiedetty hintataso käytettynä.
Tarjouksen tekemistä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta palkkiota.
Hinta ilmoitetaan erillisellä liitteellä (Liite 2).
Hankinnan toteutumisen ehtona on, että tarjouksen arvonlisäveroton väliraha voi olla maksimissaan 22 000 euroa alv 0 % sisältäen kokonaistoimituksen siten, että ajoneuvo on käyttövalmis ja rekisteröity pelastusajoneuvoksi. Hintakaton ylittävät tarjoukset hylätään.
Hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä tai hylätä poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset.
Tarjouspyynnössä esitetyn enimmäisvälirahan alittava välirahapyyntö on mahdollinen, tällöin enimmäisvälirahan sekä tarjotun välirahan erotus siirretään markkina-arvoennusteeseen, jolloin vertailu kohtelee tasapuolisesti välirahapyynnöltään eroavia tarjouksia
Väliraha tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä 2 tarjouslomake.
Väliraha on ilmoitettava euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).
Välirahan tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä hankinnan kohteelta vaadittu ja toimittajan vastuut. Mitään lisäkuluja (laskutuslisiä, toimituskuluja ym.) ei hyväksytä.
Parhaan markkina-arvoennusteen saanut ajoneuvo valitaan tarjouskilpailun voittajaksi.
Hankintayksikkö tekee lopullisen vertailun markkina-arvoennusteesta.
OPTIOT:
Tarjouslomakkeessa, liitteessä 2 on optiot, joista ilmoitetaan erillishinnat.
Optiot eivät vaikuta tarjoajan saamiin pisteisiin ja tarjoajan valintaan.
Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden neuvotella tarjouksiin liittyvistä teknisistä yksityiskohdista. Varaus koskee hankintapäätöksen jälkeistä aikaa, joten asialla ei ole vaikutusta vertailuun.