PRIDNO-2023-1330 / Poosjärven pohjapadon rakentaminen

Deadline: 19/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
PRIDNO-2023-1330 / Poosjärven pohjapadon rakentaminen
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
26/05/2023 15:53 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
12/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
19/06/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Porin kaupunki
Description
Entisen Noormarkun kunnan alueella olevan Poosjärven luusuaan on tehty 1990-luvulla pohjapato, jonka tarkoituksena on ollut järven vedenpinnan pysyttäminen riittävän korkealle tasolle alivesiaikaan. Poosjärvellä on virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelualue mm. arvokkaan vesilinnuston vuoksi.
Pohjapato on tarkoitus korjata siten, että viimeaikaiset vesipinnat Poosjärvessä säilytetään. Pohjapadon länsipuoli nostetaan nykyisen kuivatusuoman kohdalta riittävän ylös ja Poosjoen ja Takalampinniitun väliseen penkereeseen toteutetaan virtausaukot.
Pohjapato toteutetaan kaivinkonetyönä urakka-asiakirjojen mukaisesti.
Tilaaja pidättää oikeuden olla tilaamatta työtä, jos se ei saa työhön tarvittavia lupia / suostumuksia tai hankkeelle esitetyt määrärahat eivät riitä hankkeen toteuttamiseen.