449157 / Ikääntyneiden vertaiskehittämispalveluiden laajentaminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle

To deadline:

Notice summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
449157 / Ikääntyneiden vertaiskehittämispalveluiden laajentaminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle
Type of contract notice
EU-direct procurement
Published
19/03/2023 15:30 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
17/04/2023 17:00 (UTC+03:00)
Organisation
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Description
Hankinnan kohteena on NHG Finland Oy:n tuottama ikääntyneiden ihmisten vertaiskehittämispalvelu. Vertaiskehittämisen toiminnan sisältönä on mm. palveluntason, laadun, resursoinnin, vaikuttavuuden, tuottavuuden sekä asiakasrakenteen vertailu ja mittaus.
Hyvinvointialueen sisältä saatavia mittaustuloksia vertaillaan niiden valmistumisen myötä muihin julkishallinnon yksiköihin mukaan lukien toiset hyvinvointialueen sekä kunnat. Palvelussa on tällä hetkellä mukana 15 hyvinvointialuetta, kattaen noin 150 kunnan alueella tapahtuvaa ikääntyneiden palveluiden toimintaa. Vertailutulosten avulla tuloksien ja toimintatapojen vertailussa voidaan saavuttaa riittävän korkea luotettavuus sekä ajantasaisuus.
Palvelun mittarit on suunniteltu toimialakohtaisesti ja laskentaperiaatteet tehty kaikille osallistuville yksiköille yhdenmukaisiksi luotettavan vertailun tekemiseksi. Mittariston laskenta perustuu useista eri tietojärjestelmistä kerättäviin aineistoihin ja aineistoja on olemassa useita jokaista osallistujaa kohden.
Kehitystyön keskittäminen, optimoitujen toimita tapojen jakaminen, parantamis- ja kehitystavoitteiden seuranta sekä toimintatason arviointi voidaan palvelun avulla toteuttaa kustannustehokkuutta optimoiden mahdollisimman kokonaistaloudellisesti edullisella tavalla.