448692 / Lehtolan palvelukeskuksen vesiputkien uusiminen

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
448692 / Lehtolan palvelukeskuksen vesiputkien uusiminen
Type of contract notice
National procurement notification
Published
17/03/2023 16:42 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
28/03/2023 09:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
06/04/2023 09:00 (UTC+03:00)
Organisation
Äänekosken kaupunki
Description
Kokonaisurakkaan sisältyvät kaikki rakennus- ja LVISA-työt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet ja kokonaisurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet sekä päätoteuttajan velvoitteet.
Urakkaan kuuluvat seuraavat työt ja hankinnat täyteen käyttökuntoon asennettuina:
-Työmaakontin ja jätelavan hankinta työmaalle
-Olemassa olevien pintojen ja materiaalien suojaaminen
-Alakattojen, koteloiden, kiinto- ja vesikalusteiden purkaminen tekniikkamuutosten vaatimissa määrissä
-Verkoston tyhjennys sekä suunnitelman mukaiset tulppaukset sekä kiertojohdon liitynnät
-Nykyisten käyttövesijohtojen poistaminen, mukaan lukien eristykset ja kannakoinnit purkupiirustusten mukaisissa laajuuksissa
-Suunnitelmien mukaisien käyttövesiputkien, putkimooduuleiden, tarvikkeiden ja venttiileiden uusinta, mukaan lukien eristykset ja kannakoinnit
-Päivän aikana avatut rakenteet pitää ummistaa joko väliaikaisesti esim. vanerikannella tai putkimoduulin kannella. Valvomatta ei saa jättää avattuja rakenteita. Myös omat työkalut pitää olla jatkuvasti valvottuna.
-Uusien lämpimänvedenkiertojohdon säätöventtiileiden asennus
-Säätötyöt, sekä mittauspöytäkirjan teko
-Tarvittavat rakennustekniset työt alakattojen, koteloiden ja vesikalusteiden takaisin asentamiseksi
-P1-luokan Loppusiivous
-Työmaakontin ja jätelavan pois vienti ja niiden ympäristön siivous
-Muut valmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi vaadittavat aputyöt
Rakennuksessa on toimintaa koko hankkeen ajan, mikä tulee huomioida työn toteutuksessa.
Tilaaja edellyttää, että tarjoaja on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Kohteessa järjestettävää tutustumiskierrosta voi pyytää Niko Oksaselta (puh. 040-151 0407)
Tilaajalla on lainvoimainen toimenpidelupa hankkeelle ja tilaaja osoittaa työmaa-alueelta taukotilan urakoitsijan käyttöön.