448346 / 3083 Jänismetsän lastenkodin lämmitys-, rakennusautomaatio- ja ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen sekä rakennustekniset muutostyöt sisätiloihin suunnitelmien mukaisesti

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
448346 / 3083 Jänismetsän lastenkodin lämmitys-, rakennusautomaatio- ja ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen sekä rakennustekniset muutostyöt sisätiloihin suunnitelmien mukaisesti
Type of contract notice
National procurement notification
Published
17/03/2023 15:28 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
18/04/2023 23:59 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
01/05/2023 23:59 (UTC+03:00)
Organisation
Espoon kaupungin hankintapalvelut
Description
Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos (myöhemmin Tilaaja) pyytää tarjouksia Jänismetsän lastenkodin käytössä olevan öljylämmitysjärjestelmän muuttamisesta maalämpöjärjestelmäksi, rakennusautomaatio- sekä ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta ja sisätilojen remontista. Tarjouspyyntöön sisältyy LVI-, maanrakennus-, rakennus-, rakennusautomaatio-, purku- sekä sähkötyöt liitteissä 2-5 olevien suunnitelmien mukaisesti ja sisätilojen remontti liitteessä 6 olevien suunnitelmien mukaisesti eritellyllä hinnalla. Laitteistoissa on käytettävä osia, jotka ovat maahantuojan/valmistajan hyväksymiä.
Urakka toteutetaan lämmityskauden ulkopuolella vuonna 2023, toteutusajankohta tarkentuu urakkasopimukseen.
Kohde on toiminnassa urakan aikana. Työmaajärjestelyt on hoidettava siten, että kohteen normaalia toimintaa ei tarpeettomasti häiritä. Sisätiloissa tehtävät työt on tehtävä osissa, jotta käyttäjille jää riittävästi tiloja käyttöönsä normaalitoimintansa ylläpitämiseksi.
HANKINNAN LAAJUUS PÄÄPIIRTEITTÄIN
Alle on kirjattu hankinnan laatu pääpiirteittäin. Tarjoajan on perehdyttävä Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä tarjouspyynnön liitteisiin, joissa on tarkemmat suunnitelmat, ohjeistukset ja urakkaohjelma, ennen tarjouksen jättämistä.
Hankinnassa Tilaajan ylläpitämästä käytössä olevasta Jänismetsän lastentalosta puretaan nykyinen öljylämmitysjärjestelmä säiliöineen ja kohteen lämmitys muutetaan maalämmöllä toimivaksi, maalämpöjärjestelmä liitetään kohteen patterilämmitykseen, joka uusitaan tässä urakassa.
Liitteen 7 "AHA-raportti" mukaisesti kohteesta ei löydetty asbestia, PAH- tai PCB-yhdisteitä, mutta kohteesta löytyi raskasmetalleja, joiden vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyi 50-luvun kellarin portaiden- ja ikkunan maaleissa sekä 70-luvun ikkunapeltien maaleissa Tilaaja toteuttaa välttämättömät haitta-aine purut erillistilauksella. Asbesti tai haitta-aine epäilyksistä urakka-alueella on ilmoitettava Tilaajalle, joka toteuttaa välttämättömät asbestipurut ja tutkimukset erillishankintana.
Piha-alueelta tyhjennetään, tulpataan ja poistetaan nykyinen öljysäiliö, öljysäiliön purkamisen suunnitelman mukaisesti, joka on esitetty liitteessä 3 "RAK". Öljyjärjestelmän purkualue tarkistetaan mahdollisten vuotojen aiheuttamien maa-aineen pilaantumisten varalta ja tarvittaessa tehdään massanvaihto. Piha-alueelle/tontille porataan lämpökaivot sekä toteutetaan tarvittavat johdotukset, putkiojat ja vastaavat. Ulkotöiden päätyttyä piha ennallistetaan.
Liitteessä 8 ”Lämmitysöljysäiliö ELY 9.11.2020” on ohje, jota noudatetaan öljysäiliön poistamisessa.
Sisätiloissa lämmitysjärjestelmän muutostyön yhteydessä nykyinen patteriverkosto uusitaan ja ilmanvaihtojärjestelmään tehdään muutoksia, kuten viilennyspatterin lisäys ja ilmanvaihtokoneen lisäys, joka vaatii teknisen tilan laajentamista, jotta uusi iv-kone saadaan mahtumaan.
Hankinnan kohteen kriteerit -osiossa on pyydetty erillinen hinta sisätilojen liitteessä 6 olevan rakennustapaselostuksen "ARK 101-01 Rakennustapaselostus" mukaisille töille, jotka toteutetaan lämmityksenmuutosurakan yhteydessä. Kyseisiin muutostöihin sisältyy mm. 5 ikkunan uusiminen, lattiapintojen uusimisia sekä käsittelyjä, lasikuitutapettien sekä ikkunoiden turvakalvojen poistamisia ja keittiön kiintokalusteen uusiminen.
Kohteen nykyistä rakennusautomaatiojärjestelmää laajennetaan ja päivitetään tarvittavilta osin.
Urakassa noudatetaan liitteen 9 "A2 Pölyn- ja puhtaudenhallintaohje" mukaista puhtaudenhallintaa ja loppusiivous toteutetaan liitteen 10 "A3 Loppusiivousohje" mukaisesti.