441919 / Upphandling på WiFi-accesspunkter till Sursikbacken

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
441919 / Upphandling på WiFi-accesspunkter till Sursikbacken
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
24/01/2023 15:45 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
26/01/2023 16:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
31/01/2023 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Pedersöre kommun
Description
Vi begär anbud för anskaffning av ersättande WiFi-lösning till Sursikbacken, vilket omfattar både Sursik skola och Pedersöre
Gymnasiums utrymmen. På Sursikbacken huserar över 700 användare (studeranden och personal) vilket sätter stora krav på prestandan av det trådlösa nätverket. De basstationer som i dagsläget används är sedan länge föråldrade (end of life) och har konstaterats otillräckliga för framtidens digitala undervisningar.
Lösningen kommer tillsvidare vara separerat från resten av kommunens WiFi-miljö (Ruckus) och bör således fungera helt
fristående när det kommer till kontroller och licenser. Vi räknar med att lösningen skall användas åtminstone 5 år framåt, vilket behöver tas i beaktande när det kommer till eventuella licenskostnader (kostnaden för 12 månaders licens anges som separat upphandlingsobjekt). På grund av av detta skall anbudet också innehålla information om eventuella prishöjningsprinciper på licenserna. Licenserna är inte ett krav, men lösningen skall uppfylla kriterierna listade under upphandlingsobjekten.
Vi behåller oss rätten att anta den offert som över angivna tiden är totalekonomiskt mest fördelaktig, samt uppfyller de allmänna kriterierna. Alla pris skall uppges med moms 0 %. Betalningsvillkor 21 dagar netto.
De allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandlingar av varor (JYSE2014, uppdatering 2017) följs. Vid anskaffningsförfarandet kan uteslutas en sådan anbudsgivare, som inte kan anses ha tekniska, ekonomiska eller övriga förutsättningar att förverkliga anskaffningen.