LAPELY/4255/2021 / Kohtaamisilla työhön 55+

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
LAPELY/4255/2021 / Kohtaamisilla työhön 55+
Type of contract notice
National procurement notification
Published
24/01/2023 15:03 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
08/02/2023 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
15/02/2023 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)
Description
Hankittava palvelu pitää sisällään:
• Palvelun suunnittelu yhdessä Tilaajan kanssa
• Markkinointimateriaalien laatiminen ja työstäminen kohderyhmä huomioiden Ti-laajan toiveiden mukaisesti (vähintään kolme vedoskierrosta)
• Palvelun markkinointi oikeaksi tunnistetuissa kanavissa, verkostoissa ja sidosryh-mille yhteistyössä Tilaajan kanssa
• Palvelun käytännön toteutus Lapin maakunnassa
- Palveluntuottaja ehdottaa tarjouksessa toteutuspaikkaa/-paikkoja
- Palveluntuottaja ehdottaa tarjouksessa, toteutetaanko valmennus yhtenä vai useampana ryhmänä
- Palveluntuottaja ehdottaa tarjouksessa ryhmän tai ryhmien mahdolliset teemat/kohdennukset
• Työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisten suunnittelu ja käytännön toteutus
• Ilmoittautumislomakkeen laatiminen, palvelua koskevien kysymysten vastaanotto
• ESR Henkilö -lomakkeista vastaaminen: osallistujien auttaminen ESR Henkilö -lomakkeiden täyttämisessä palvelun alkaessa ja päättyessä (aloitus- ja lopetuslo-makkeet)
• Palvelu voidaan järjestää päivä- tai iltatoteutuksena osallistujien tarpeiden mukai-sesti
• Palvelu voi sisältää yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa yksilön tarpeiden mukai-sesti
• Palvelun jälkeinen analyysi yhdessä Tilaajan kanssa: havainnot palvelun sisällöistä, kohderyhmän tarpeista sekä kiinnostuksesta, nostot palvelun opeista toiminnan jatkokehittämistä ja viestintää varten
• Palvelussa pyydetään huomioimaan sukupuolisensitiivisen ohjauksen menetelmät kohderyhmä huomioiden
Valmennuksen reunaehdot osallistujan eli työnhakijan näkökulmasta:
• Palvelun tulee olla osallistujalle sivutoiminen (alle 18 h/viikko)
• Palvelun kokonaiskesto osallistujalle on maksimissaan 40 tuntia jaettuna vähintään 2,5 viikolle