429946 / Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -konsernin työterveyshuoltopalvelut

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
429946 / Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -konsernin työterveyshuoltopalvelut
Type of contract notice
Social and other specific services – public contracts - Contract notice
Published
19/03/2023 14:55 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
28/03/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
14/04/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Lahden kaupunki
Description
Hankinnan kohteena on kokonaisvaltainen työterveyshuoltopalveluiden hankinta Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -konsernin henkilöstölle Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -konsernin toimialueilla ja/tai etänä. Lakisääteinen työterveyshuolto korvausluokka I ja korvausluokka II sisältäen yleislääkäritasoisen työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon. Lisäksi muu mahdollinen terveydenhuolto ja työterveyshuoltoa tukevat lisäpalvelut.
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin ja hankinnan piiriin kuuluvat palvelut on määritelty Liitteessä 1.
Yksilöidyt palvelut otetaan käyttöön tilaajan kanssa erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti, kuitenkin siten, että tuotantovalmius on mahdollinen kokonaisuudessaan viimeistään 1.6.2023 alkaen.
Henkilöstön määrä Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa oli 3.1.2023 on 174 ja tytäryhtiö Ateriasiskossa 6.3.2023 seitsemän (7). Ateriapalveluiden henkilöstön keski-ikä on 50,8 vuotta ja Ateriasiskossa 46,3 vuotta. Naisten osuus Ateriapalveluissa on 97% ja Ateriasiskossa 86%.
Valtaosa henkilöstöstä työskentelee tuotannon fyysisesti raskaissa työtehtävissä esim. ruokapalvelutyöntekijänä, suurtalouskokkina/kokkina tai esimiestehtävissä pääsääntöisesti arkisin ja päiväsaikaan. Lisäksi tuotamme ateriapalveluita myös joihinkin vuoropäiväkoteihin ja tytäryhtiön puolella myös kohteisiin, joissa työtä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Noin 5% Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -konsernin henkilöstöstä kuuluu hallintoon ja tekee pääsääntöisesti toimistotyötä maanantaista perjantaihin.
Molemmille yhtiöille tehdään omat työterveyshuollon sopimukset, joiden sisältö on saman sisältöinen ja tasoinen.
Liitteessä 2 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -konsernin kohteet on toimipaikkalistaus, josta ilmenevät konsernin kohteet tällä hetkellä. Kohteet voivat muuttua Päijät-Hämeen alueella esim. omistajan sulkiessa toimipisteen tai avatessa väistötilan toisaalla. Toimipisteisiin voi tulla muutoksia myös voitettujen/hävittyjen kilpailutusten myötä. Tulevaisuudessa on myös mahdollista, että yhtiön omistajapohjan mahdollisesti laajentuessa Päijät-Hämeen alueen kunnissa työterveyshuoltopalveluita tarvitaan vastaavaa työtä tekevälle henkilöstölle. Tavoitteena on tarjota myös tälle mahdolliselle kohderyhmälle samantasoiset ja -sisältöiset työterveyspalvelut. Liite 3, hinnoittelulomake.