HANSEL PJ 00666 / Polttonesteiden säiliötoimitukset turvallisuusviranomaisille

To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HANSEL PJ 00666 / Polttonesteiden säiliötoimitukset turvallisuusviranomaisille
Type of contract notice
EU contract notice
Published
19/03/2023 14:40 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
30/03/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
17/04/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Hansel Oy
Description
Hankinnan kohdetta on kuvattu osallistumispyynnön liitteessä 1 Hankekuvaus.
Hankintamenettelyn neuvotteluvaiheessa on tarkoitus läpikäydä hankittavat tuotteet ja palvelut sekä selvittää, mitkä olisivat järkevimmät tavat tuottaa tarvittavat tuotteet ja palvelut. Neuvotteluiden tavoitteena on myös tarkentaa hankinnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden kuvausta sen perusteella, millä tavalla palveluita markkinoilla tällä hetkellä tuotetaan ja mitkä ovat merkittävimmät palveluntuottamistavat lähitulevaisuudessa.
Neuvotteluiden tavoitteena on kartoittaa ja määritellä ne keinot ja ratkaisut, joilla hankittavat tuotteet ja palvelut parhaiten palvelevat asiakkaiden tarpeita. Neuvotteluiden perusteella kiinnitetään lopulliset tuotteet ja palvelut sekä palveluvaatimukset sekä pyydetään tarjoajilta niiden perusteella lopulliset tarjoukset.