422115 / Veikkaus Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen ja liiketilojen pienrakennus-, asennus- ja korjauspalveluiden puitejärjestely

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
422115 / Veikkaus Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen ja liiketilojen pienrakennus-, asennus- ja korjauspalveluiden puitejärjestely
Type of contract notice
National procurement notification
Published
17/03/2023 22:41 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
31/03/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
14/04/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Veikkaus Oy
Description
Veikkaus Oy (jäljempänä "Veikkaus") perustaa tämän tarjouskilpailun perusteella puitejärjestelyn Veikkauksen hallinnoimien kiinteistöjen ja liiketilojen pienrakennus-, asennus ja korjauspalveluista siten kuin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on tarkemmin kuvattu.
HANKINNAN KOHDE JA PUITEJÄRJESTELYN OSA-ALUEET
Hankinnan kohteena on Veikkauksen hallinnoimien kiinteistöjen ja liiketilojen pienrakennus-, asennus ja korjauspalvelut. Hankittaviin palveluihin kuuluvat siten muun ohella pienet tilamuutokset ja korjausurakat sekä kiinteistötekniikkaan liittyvät asennus- ja korjauspalvelut. Veikkauksen laajat urakat, kuten mahdollisten uusien toimitilojen rakennusurakat eivät sisälly tähän puitejärjestelyyn, vaan ne kilpailutetaan erillisillä tarjouskilpailuilla. Veikkaus on lisäksi kilpailuttanut erikseen Veikkauksen pelisalien konseptimuutokseen liittyvien rakennusurakoiden puitejärjestelyn
(ks. https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/78894/notice/114150/overview), eikä ko. puitejärjestelyn kohteena olevat rakennusurakat sisälly nyt kilpailutettavaan puitejärjestelyyn.
Puitejärjestely on jaettu kuuteen (6) eri erikoisalakohtaiseen osa-alueeseen:
1. Osa-alue 1: Tilamuutokset ja korjausrakentaminen
2. Osa-alue 2: Ilmanvaihtojärjestelmien asennus ja korjaus
3. Osa-alue 3: Turvallisuusjärjestelmien, esim. palo- ja sammutusjärjestelmät, asennus ja korjaus
4. Osa-alue 4: Sähköjärjestelmien asennus ja korjaus
5. Osa-alue 5: Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien asennus- ja korjaus
6. Osa-alue 6: Vesi- ja viemärijärjestelmien asennus ja korjaus
Jokainen osa-alue sisältää lisäksi kuusi (6) erillistä maantieteellisesti määriteltyä osakohdetta:
1. Osakohde 1: Etelä-Suomen kiinteistöt ja liiketilat
2. Osakohde 2: Itä-Suomen kiinteistöt ja liiketilat
3. Osakohde 3: Lounais-Suomen kiinteistöt ja liiketilat
4. Osakohde 4: Länsi-Suomen kiinteistöt ja liiketilat
5. Osakohde 5: Pohjois-Suomen kiinteistöt ja liiketilat
6. Osakohde 6: Lapin kiinteistöt ja liiketilat
Osakohteiden maantieteelliset rajaukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 4 "Puitejärjestelyn osakohteet".
Hankinnan osa-alueiden jakamisella osa-kohteisiin pyritään varmistamaan, että puitejärjestelyyn valikoituu sellaiset toimittajat, joilla voidaan kattaa kaikkien Veikkauksen hallinnoimien kiinteistöjen ja liiketilojen pienrakentamis-, asennus- ja korjauspalvelutarpeet.
Hankinnan kohteena olevat pienrakennus-, asennus- ja korjauspalvelut voivat kohdistua kaikkiin Veikkauksen hallinnoimiin kiinteistöihin ja liiketiloihin, eli toimitiloihin, pelisaleihin ja edustustiloihin. Tarjouspyynnön julkaisuhetkellä Veikkauksen hallinnassa olevat kiinteistöt on lueteltu tarjouspyynnön liitteessä 5 "Kohdeluettelo". Puitejärjestelyn voimassaoloaikana Veikkauksen hallinnoimat kiinteistöt voivat vähentyä tai lisääntyä.
SOPIMUSKAUSI
Puitejärjestely on voimassa neljä (4) vuotta.
PUITEJÄRJESTELYN SISÄISET PALVELUHANKINNAT
Ks. "Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot"