HUS 797-2021 / Testikitit HIV-, HCV- JA HTLV-immunoblottauksiin sekä laitteet testien käyttöön

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HUS 797-2021 / Testikitit HIV-, HCV- JA HTLV-immunoblottauksiin sekä laitteet testien käyttöön
Type of contract notice
National procurement notification
Published
22/09/2022 14:12 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
30/09/2022 23:59 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
12/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Description
HUS pyytää tarjouksia seuraavista tuotteista: 1) hepatiitti C -viruksen vasta-aineiden (HCV) osoittamiseen soveltuva Line Immuno Assay -immunoblot-menetelmään perustuva testikokonaisuus ja 2) HIV-1- ja HIV-2-virusten (HIV) vasta-aineiden osoittamiseen soveltuva Line Immuno Assay -immunoblot-menetelmään perustuva testikokonaisuus. Hankinnan kohteena on myös testien analysointiin tarvittava laitteisto, joka hankitaan käyttökorvausperiaatteella. Omistusoikeus laitteistoon säilyy tarjoajalla.
Hankintaan sisältyy lisäksi optio HTLV-virusten tyyppien 1 ja 2 (HTLV) vasta-aineiden osoittamiseen soveltuvasta Line Immuno Assay -immunoblot -menetelmään perustuvasta testikokonaisuudesta. Option tarjoaminen on pakollista.
Hankintasopimus on määräaikaisena voimassa viisi (5) vuotta, minkä jälkeen hankintayksiköllä on mahdollisuus pidentää sopimuskautta kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella. Hankintamenettelyssä valitaan yksi (1) toimittaja.
Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.