414268 / 1513 Hämeentie 109 Porrashuoneiden maalaus ja sähkötyöt

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
414268 / 1513 Hämeentie 109 Porrashuoneiden maalaus ja sähkötyöt
Type of contract notice
National procurement notification
Published
22/09/2022 18:00 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
03/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
07/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Description
Urakka sisältää Helsingin kaupungin asunnot Oy:n etelän alueen 1513 Hämeentie 109 Porrashuoneiden maalaus ja sähkötyöt. Kohteessa suoritetaan rappukäytävien maalaus ja valaisimien uusinta. Maalaustyö sisältää kohteen porrashuoneiden seinien ja kattojen sekä ko. alueella sijaitsevien lämpöputkien maalaukset tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Maalaustyön ja sähkötöiden toteutuksesta ja laajuudesta määrätään urakkaohjelman urakkarajaliitteessä ja maalaustyö- ja sähkötyö selostuksissa.
Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.
Lomakkeella kysytään myös yksikköhintoja, jotka eivät vaikuta vertailuhintaan.
Urakkamuotona on kokonaisurakka ja pääurakka sisältää kaikki tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset rakennustekniset työt sekä suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvittavat purkutyöt, purkumateriaalin hävittämisen jätemaksuineen, suojaukset, aputyöt ja muut sopimusasiakirjoissa mainitut velvoitteet. Myös sellaiset työt joita ei ole asiakirjoissa mainittu, mutta ovat tarpeellisia vaadittavaan lopputulokseen pyrittäessä, suoritetaan urakkaan kuuluvina.
Pääurakoitsija vastaa työmaan työmaapalvelujen ja johtovelvollisuuksien hoitamisesta.
Työt voi aloittaa kun hankintapäätös on lainvoimainen ja urakkasopimus on allekirjoitettu.
Tarkempi töiden aikataulu ja järjestys sovitaan alustavassa urakkaneuvottelussa.
Koronavirusepidemia, ja siihen liittyvät nykyiset tai mahdolliset tulevat viranomaismääräykset tai - suositukset taikka sen aiheuttamat muut olosuhdemuutokset ja/tai vaikeudet eivät merkitse ylivoimaista estettä tämän urakan sopimuksen velvoitteiden täyttämiselle. Poikkeusolosuhteet ovat osapuolilla tiedossa sopimusta tehtäessä ja ollut mahdollisuus varautua koronavirusepidemian vaikutuksiin sopimussuhteeseen ja velvoitteiden täyttämiseen.