VÄYLÄ/5647/02.01.01/2022 / Parkanon raakapuuterminaalin parantaminen

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
VÄYLÄ/5647/02.01.01/2022 / Parkanon raakapuuterminaalin parantaminen
Type of contract notice
Utility procurement, under EU threshold value
Published
22/09/2022 14:45 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
03/10/2022 16:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
12/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Väylävirasto
Description
Parkanon raakapuun kuormausalueen toiminnallisuutta parannetaan rakentamalla nykyisten varastopinojen väliin tieyhteys.
Raakapuun kuormausalueen läheisyydessä radan toisella puolen sijaitsevan läjitysalueen maisemointi hyödyntäen aikaisemmin läjitettyjä sekä tästä urakasta tulevia ylijäämämaita.
Tilaajalla on rajattu budjetti tähän hankintaan ja mikäli tarjoukset ylittävät ko. budjetin, tilaaja varaa oikeuden hankinnan keskeytykseen.