TEK2022/7 2 / Lättrafikled Skrufvilagatan, Axåkers skola

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
TEK2022/7 2 / Lättrafikled Skrufvilagatan, Axåkers skola
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
22/09/2022 14:23 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
29/09/2022 15:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
03/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Pedersöre kommun
Description
Pedersöre kommun har som avsikt att bygga en lättrafikled längs Mjölvägen och Skrufvilagatan i Bennäs fram till nya Axåkers skolan. En Sträcka på 525 m.
Enligt anbudsförfrågnings dokumenten.
Denna upphandling för detta projekt görs om p.g.a ett besvär mot den föregående upphandlingen.