REF. NRO 31/206/2022 / Markkinointi- ja viestintätoimistopalvelut

To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
REF. NRO 31/206/2022 / Markkinointi- ja viestintätoimistopalvelut
Type of contract notice
EU contract notice
Published
22/09/2022 15:29 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
05/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
24/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Description
Hankinnan kohteena on VTT:n markkinointia ja viestintää tukevat palvelut, jotka on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen:
1. Viestinnän strateginen suunnittelu ja konsultointi
2. Markkinoinnin strateginen suunnittelu ja konsultointi
3. Markkinoinnin ja viestinnän sisällöntuotanto
Hankinnan kohde, osakokonaisuudet ja niiden sisällöt sekä niihin liittyvät vaatimukset on kuvattu tarkemmin hankinta-asiakirjoissa, esimerkiksi tarjouspyynnön liitteellä T3 "Palvelun kuvaus".
Hankintamenettelynä käytetään EU-kynnysarvon ylittävää rajoitettua menettelyä. Kilpailutusprosessi vaiheineen on kuvattu hankintailmoituksen kohdassa ”Hankintamenettely”.