396606 / Kunnallistekniikkaan ja maankäyttöön liittyvät suunnittelupalvelut

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
396606 / Kunnallistekniikkaan ja maankäyttöön liittyvät suunnittelupalvelut
Type of contract notice
EU contract notice
Published
12/06/2022 07:15 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
03/08/2022 11:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
17/08/2022 11:00 (UTC+03:00)
Organisation
TeeSe Botnia Oy Ab
Description
TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia puitejärjestelyn solmimiseksi kunnallistekniikkaan ja maankäyttöön liittyvistä suunnittelupalveluista Vaasan kaupungin ja muiden omistajayhteisöjensä
tarpeisiin viimeistään 15.9.2022 (tavoite) alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.
Puitejärjestely sisältää suunnitelman mukaan seuraavat suunnittelualat
1. Kunnallistekninen suunnittelu
2. Vesilaitossuunnittelu
3. Maankäyttösuunnitelmat ja vaikutusten arvioinnit
4. Kulttuuriympäristöselvitykset
5. Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset
6. Liito-oravakartoitukset
7. Luontoselvitykset
8. Ympäristövaikutusten arviointi- ja luvitusprosessi